سنگ چینی فارس

سنگ چینی فارس از تولیدات مجموعه سنگ ساختمانی کاریزما با توانایی تامین در متراژ بالا می باشد. این سنگ از سنگ های چینی موجود در کشور با رنگ سفید و حاصل استحصال معادن نی ریز فارس می باشد. سنگ چینی فارس دارای تراکم بالا، تخلخل کم بوده و در سورت های درجه یک و درجه دو فراوری و عرضه می شود.