سنگ چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز با رنگ روشن و سفید خود به همراه خطوط نامنظم طوسی نقش بسیار زیبایی را در محیط های به کار رفته ایجاد می کند. سنگ چینی الیگودرز از سطح یکنواخت و صیقلی برخوردار است و همچون آینه انعکاس نور زیبایی را به محیط می بخشد. بواسطه این ویژگی سنگ چینی الیگودرز، طراحان و دکوراتیوها از این سنگ برای ایجاد محیطی دلباز و روشن استفاده بسیاری می کنند.