سنگ مرمریت مهکام

سنگ مرمریت مهکام دارای رنگ زمینه اصلی قهوه ای می باشد که با توجه به فرآیند تولید در رنگ های قهوه ای پر رنگ، قهوه ای کم رنگ، قهوه ای کرم و مسی با رگه های کم و زیاد به وجود می آیند. ابعاد و برش سنگ مرمریت مهکام با تامین در متراژ بالا توسط صنایع سنگ چلیپا به صورت اسلب و تایل موجو می باشد. با توجه به رنگ تیره این سنگ کاربرد آن به عنوان سنگ حاشیه، سنگ آسانسور و پارکینگ مورد توجه می باشد.