سنگ مرمریت صلصالی

سنگ مرمریت صلصالی در گروه رنگی سنگهای مرمریت کرم روشن  با خطوط نامنظم قرمز قرار دارد. ساختار سنگ مرمریت آهکی می باشد و در برایر ضربات و فشارات وارده مقاوم است. این سنگ در کف ساختمان و دیواره های داخلی به کار برده می شود. چنانچه از سنگ مرمریت صلصالی بعنوان سنگ پله استفاده شود بهتر است در پله های داخلی به کار برده شوند چون در برابر سرما و تغییرات آب و هوایی دچار شکستگی خواهد شد.

محتوا

سنگ ساختمانی مرمریت صلصالی دارای استحکام مناسبی است و در عملیات فرآوری ایناستحکام بیشتر نیز می شود.

بزرگترین مزیت سنگ ساختمانی مرمریت صلصالی ترکیب رنگی منحصر به فرد این سنگ است.

توضیحات عمومی سنگ ساختمانی مرمریت صلصالی

سنگ مرمریت صلصالی در ابعاد اعم از ریز بار، طولی، پله، تایل موجود می باشد.

رنگ سنگ مرمریت صلصالی؛ سفید متمایل به کرم همراه با خطوط  رزگلد است.

خاستگاه سنگ مرمریت صلصالی در استان اصفهان و اطراف شهر اصفهان است.

نوع ساب سنگ ساختمانی مرمریت صلصالی

این سنگ در انوع فراوری ها نظیر هوند، ساب صیقلی و چرمی، شیار دار، بوشهمر و … تولید و استفاده میگردد.

ویژگی های سنگ ساختمانی مرمریت صلصالی

استقامت بالا 

تراکم بالا

مقاومت در برابر سایش مناسب

مقاومت در برابر فشار بالا

درصد جذب آب پایین

موارد استفاده از سنگ ساختمانی مرمریت صلصالی

فضای لابی

حاشیه ها و کنار ها

دیوار های داخلی

دیواره پله، پاگرد و زیر پله

سنگ کف ساختمان

فضای داخلی ساختمان

قیمت سنگ مرمریت صلصالی

در تعیین قیمت سنگ موارد همچون اندازه برش یا ابعاد سنگ، ضخامت سنگ، درجه (سورت) سنگ و نوع فراوری آن تاثیر گذار است.