سنگ مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات با رنگی متمایز نسبت به دیگر سنگ های دهبید دارای رنگ خاکستری و بژ یک دست با رگه های هماهنگ می باشد که در کنار هم نقش زیبایی را در محیط به وجود می آورند. فراوری این سنگ به صورت تایل بوده و بیشترین کاربرد آن بعنوان سنگفرش و کف واحدها ، دیوار پله و پارکینگ می باشد.